Kimono Beauty Anthology Starring Miku Ohashi, Ema Kato, Tsuna Kimura, Yuki Tsukamoto, Nozomi Aso 1